Tule hakemaan hyvät prujut työntekoon

 

Prujussa työnohjaus tarjoaa työntekijälle työvälineitä tunnistaa   vahvuuksiaan, antaa tilaisuuden reflektoida omaa toimintaansa sekä pysähtyä työn eri elementtien ja haasteiden äärelle.

Prujussa valjastetaan työntekijän vahvuudet työhön, jolloin myös työssä jaksaminen lisääntyy.

 

Prujun työnohjauksessa hyödynnetään toiminnallisuutta edistämään dialogia ja käytetään toiminnallisia menetelmiä. Työnohjaus voi toteutua asiakkaan tiloissa, työtilassani Helsingissä tai etäyhteydellä.

 

Sana Pruju tulee suomeen venäjän sbrúja-sanasta. Nykyvenäjässä sanan merkitys on valjaat, mutta aikaisemmin sen merkitys on ollut laajempi: 1900-luvun alussa sana merkitsi ylipäänsä tarvikkeita jotain työtä varten.

 

Prujun takana

Tietoa

Anu Söderström

Työnohjaaja, STOry

 

Työnohjaajana haluan työnohjattavieni voimaantuvan omien vahvuuksiensa avulla ja löytävän itselleen mielekkään tavan tehdä työtä sekä keinoja hallita työn haasteita. Työnohjaajan käyttöteoriani on dialoginen, toiminnallinen ja ratkaisukeskeinen ja työskentelytapani varsin käytännönläheinen. 

 

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2018, peruskoulutukseltani olen toimintaterapeutti (1995).

Toimintaterapeuttitaustani auttaa minua näkemään työn toimintana, jolla on merkitys tekijälleen ja jossa työntekijän rooli on keskeinen.

Terveydenhuollon työkokemusta minulla on sekä perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta, sosiaalihuollon työkokemukseni on lastensuojelun vastaanottotoiminnasta ja perhekuntoutuksesta. Myös järjestötoiminta on minulle tuttua monien työ- ja luottamustehtävien kautta.

Kuulun Perhehoitoliiton työnohjaajaluetteloon sekä Coronaria Tietotaito Oy:n Työelämäpalvelujen ammatinharjoittajaverkostoon.

Minut on hyväksytty Etelä-Savon, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden työnohjauspalveluiden palveluntuottajaksi.  

Olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen ja noudatan työssäni STOry:n ammattieettisiä ohjeita.